Kemner, N. A. 1925. Betflugan (Pegomyia hyoscyami Pz.) och det stora betflugangreppet 1924 Meddelande fran Centralanstalten for Forsoksvasendet pa Jordbruksomradet 288:1-56

Taxa (in this database) described in this work: